Odkazy

https://ophb.webnode.cz  ... Okesní přebor Havlíčkova Brodu

www.zetlog.com/nohejbal/turnaje  ... Informace o turnajích (ZZZZ nohejbal)

www.nohejbal.org ... český nohejbalový svaz

www.nohejbalzdarns.cz ... UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

https://knsvys.sweb.cz/ ... Kraj Vysočina

https://nohejbalnazdarsku.webnode.cz/ ... Okresní přebor Žďárska